Návrh pořadu 14. schůze

Od 9. 11. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 650/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 651/ -   

Smlouvy -

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993 /sněmovní tisk 696/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993 /sněmovní tisk 581/  

 2. 6.

  Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 590/  

 3. 7.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky   

 4. 8.

  Slib poslance   

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisky 537 a 631/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích /sněmovní tisky 534 a 632/ -   

 3. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /sněmovní tisky 535 a 633/ -   

 4. 12.

  Vládní návrh zákona o výkonu vazby /sněmovní tisky 500 a 634/ -   

 5. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisky 536 a 635/ -   

 6. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb., a zákona č. 171/1993 Sb. /sněmovní tisky 597 a 637/ -   

 7. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 595 a 638/ -   

 8. 16.

  Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost /sněmovní tisky 528 a 639/ -   

 9. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. /sněmovní tisky 501 a 640/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 19.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 20.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 698/  

 4. 21.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 697/