Návrh pořadu 12. schůze

Od 14. 9. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 502/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 507/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny   

 2. 5.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny   

 3. 6.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu 1989   

 4. 7.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 127 z 20. 5. 1993   

 5. 8.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky   

 6. 9.

  Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 7. 10.

  Rezignace člena Rady České televize   

 8. 11.

  Rezignace člena Rady Českého rozhlasu   

Zákony -

 1. 12.

  Návrh posl. J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb., a zákona ČNR č. 42/1993 Sb. /sněmovní tisky 464 a 511/ -   

 2. 13.

  Návrh posl. J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky /sněmovní tisky 473 a 512/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku   

 2. 15.

  Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu   

 3. 16.

  Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny v meziparlamentních organizacích   

 4. 17.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí   

 5. 18.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 /sněmovní tisk 497/  

 6. 19.

  Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 /sněmovní tisk 496/  

Smlouvy -

 1. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze /sněmovní tisk 427/ -   

 2. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1933 /sněmovní tisk 487/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR   

 2. 23.

  Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR   

 3. 24.

  Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice   

Zákony -

 1. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 498 a 515/ -   

 2. 26.

  Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 /sněmovní tisky 481 a 514/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 28.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 29.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 4. 30.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny