Návrh pořadu 11. schůze

Od 7. 7. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 441/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 444/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu   

Zákony -

 1. 4.

  ého jednání z 10. schůze /sněmovní tisky 383 a 400/ -   

 2. 5.

  Návrh poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu /sněmovní tisk 376/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 430/  

 2. 7.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 431/  

Zákony -

 1. 8.

  Návrh posl. P. Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek /sněmovní tisk 179/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 2. 10.

  Rezignace členů Dozorčí rady Fondu národního majetku   

 3. 11.

  Rezignace člena prezidia Fondu národního majetku   

 4. 12.

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Fondu národního majetku   

 5. 13.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   

 6. 14.

  Volba členů Dozorčí rady Fondu národního majetku   

 7. 15.

  Volba členů Rady Fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 8. 16.

  Volba členů prezidia Fondu národního majetku   

 9. 17.

  Volba členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

Smlouvy -

 1. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Polskou republikou /sněmovní tisk 277/ -   

 2. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993 /sněmovní tisk 381/ -   

Zákony -

 1. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisky 191 a 388/ -   

 2. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění zákona č. 27/1983 Sb., /sněmovní tisk 303/ -   

 3. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ -   

 4. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 403/ -   

 5. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 404/ -   

 6. 25.

  Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti /sněmovní tisk 416/ -   

 7. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách /sněmovní tisk 419/ -   

 8. 27.

  Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisk 428/ -   

 9. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) /sněmovní tisk 429/ -   

 10. 29.

  Návrh posl. D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon /sněmovní tisk 299/ -   

 11. 30.

  Návrh posl. J. Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele /sněmovní tisk 384/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 31.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na r. 1993 /sněmovní tisk 298/  

 2. 32.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992 /sněmovní tisk 306/  

 3. 33.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 4. 34.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny