Návrh pořadu 10. schůze

Od 15. 6. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 391/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 392/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh na zpětvzetí návrhu posl. L. Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách   

 2. 4.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 516/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisky 304 a 387/ -   

 2. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisky 191 a 388/ -   

 3. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 282 a 389/ -   

 4. 8.

  Vládní návrh zákona o Ústavním soudu /sněmovní tisky 276 a 386/ -   

Smlouvy -

 1. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949 /sněmovní tisk 377/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky   

 2. 11.

  Výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 /sněmovní tisk 390/  

 3. 12.

  Rezignace členů presidia Fondu národního majetku   

Zákony -

 1. 13.

  Návrh posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. /sněmovní tisky 193 a 342/ -   

 2. 14.

  Návrh posl. T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561/1991 Sb. /sněmovní tisky 218 a 345/ -   

 3. 15.

  Návrh posl. P. Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek /sněmovní tisk 179/ -   

 4. 16.

  Návrh posl. M. Skočovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky /sněmovní tisk 221/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 18.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 19.

  Návrh posl. M. Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon /sněmovní tisk 383/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 407/  

 2. 21.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny