Bc. Jiří Holeček - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.11
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.22


ISP (příhlásit)