Hospodářský výbor
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Usnesení

č. 1k návrhu na volbu místopředsedy podvýboru (6. října 2010) 
č. 2k návrhu na volbu ověřovatelů podvýboru (6. října 2010) 
č. 3k jednání podvýboru (6. října 2010) 
č. 4k problematice podnikání realitních kanceláří (9. prosince 2010) 
č. 5k problematice osob samostatně výdělečně činných (9. prosince 2010) 
č. 6ke konkurenceschopnosti ČR (24. května 2011) ISP (příhlásit)