Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Pozvánky na schůze

č. 1 (23. listopadu 2010) 
č. 2 (18. ledna 2011) 
č. 3 (4. března 2011) 
č. 4 (8. dubna 2011) 
č. 5 (20. května 2011) 
č. 6 (7. října 2011) 
č. 7 (25. listopadu 2011) 
č. 8 (20. ledna 2012) 
č. 9 (24. února 2012) 
č. 10 (30. března 2012) 
č. 11 (18. května 2012) 
č. 12 (5. října 2012) 
č. 13 (25.  ledna 2013) 
č. 14 (1. března 2013) 
č. 15 (12. dubna 2013) 



ISP (příhlásit)