Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Semináře

Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády České republiky (30. listopadu 2010) 
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obec přátelská rodině 2010 (25. listopadu 2010) 
Střídavá péče (22. února 2011) 
Agentura pro sociální začleňování: přímá pomoc obcím v sociálně vyloučených lokalitách (19. května 2011) 
Přístup migrantů k veřejnému zdravotnímu pojištění (7. října 2011) 
Podpora slaďování pracovního a rodinného života (11.a 12. října 2011) 
Život s dvojčaty (20. a 21. října 2011) 
Právo na RODINNOU PÉČI II. (24. listopadu 2011) 
Pozvánka na TISKOVOU KONFERENCI na téma: VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2011 (25. listopadu 2011) 
Péče o ohrožené děti a jejich rodiny (5. dubna 2012) 
Aktuální výzvy v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života (13. listopadu 2012) 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2012 (12. března 2013) 
Život s dvojčaty (16. listopadu 2012) 
Jak zvýšit účast žen v rozhodovacích procesech? (20. listopadu 2012) ISP (příhlásit)