Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Usnesení

č. 21k záměru vyslat zástupkyni SKRRP na konferenci do Bruselu (1. února 2012) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ (30. března 2012) 
č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ (30. března 2012) 
č. 24k informaci o dotačních řízeních na neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu rodiny (30. března 2012) 
č. 25k převzetí záštity nad seminářem "Péče o ohrožené děti a jejich rodiny" (30. ledna 2012) 
č. 26k převzetí záštity nad konferencí na téma „Život s dvojčaty“ (18. května 2012) 
č. 27k převzetí záštity nad projektem na téma „My děti ze světa dětských domovů“ (18. května 2012) 
č. 28k převzetí záštity nad Seminářem ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. (5. října 2012) 
č. 29k převzetí záštity nad Seminářem k vyššímu zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích (5. října 2012) 
č. 30K přípravě zákona o sociálním bydlení (25. ledna 2013) 
č. 31k programu 15. schůze (z 15. schůze) 
č. 32k Informaci o problematice „násilí na seniorech". (7. května 2013) 
č. 33k Informaci o problematice „násilí na seniorech". (7.května 2013) 
č. 34k Informaci o problematice „násilí na seniorech". (7. května 2013) 
č. 35k převzetí záštity nad soutěží a seminářem (7. května 2013) 

12
ISP (příhlásit)