Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (8. července 2010) 
č. 5k informaci 1. náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Jiřího Schneidera k plánovanému uzavírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (11. srpna 2010) 
č. 6k informaci 1. náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Jiřího Schneidera k plánovanému uzavírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (11. srpna 2010) 
č. 7k informaci 1. náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Jiřího Schneidera k plánovanému uzavírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (11. srpna 2010) 
č. 8k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru na Slovensko Zahraniční výbor (11. srpna 2010) 
č. 9k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (7. září 2010) 
č. 10k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu /sněmovní tisk 48/ (13. října2010) 
č. 11k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 /sněmovní tisk 63/ (13. října2010) 
č. 12ke zřízení podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy a pro vytváření bezpečnostní strategie České republiky a zbrojní politiku (13. října 2010) 
č. 13k záštitě nad seminářem k Nové strategické koncepciNATO (13. října 2010) 
č. 14k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/ (13. října2010) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice /sněmovní tisk 19/ (13. října2010) 
č. 16k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ (13. října2010) 
č. 17k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 39/ (13. října2010) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu /sněmovní tisk 40/ (13. října2010) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 41/ (13. října2010) 
č. 20k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ (13. října2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)