Výbor pro životní prostředí
Semináře

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší (19. listopadu 2010) 
Transparentní obchodování s vedlejšími produky a druhotnými surovinami (9. prosince 2010) 
Energetický seminář (15. září 2011) 
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší – EU (6. října 2011) 
Seminář k problematice měření emisí pachových látek (13. října 2011) 
BIO SUMMIT 2011 (15. listopadu 2011) 
PROBLEMATIKA  NAKLÁDÁNÍ  S  ELEKTROODPADY  V  ČR (18. října 2012) 
Problematika nakládání s elektroodpady v ČR (18. října 2012) 
Problematika Národního parku Šumava (2. května 2013) ISP (příhlásit)