Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5k termínu a pořadu 2. schůze výboru pro zdravotnictví (8. července 2010) 
č. 6k úvodní zprávě ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. o legislativních záměrech a připravovaných změnách v resortu MZ (9. září 2010) 
č. 7k návrhu Státního závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2009 - Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (9. září 2010) 
č. 8ke zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevence (9. září 2010) 
č. 9ke zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku (9. září 2010) 
č. 10k návrhu státního rozpočtu na rok 2011 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (18. listopadu 2010) 
č. 11ke Sdělení Komise Evropského parlamentu a Rady o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU / kód dokumentu 10865/10, KOM (2010) 311 v konečném znění/ (18. listopadu 2010) 
č. 12k volbě předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci (18. listopadu 2010) 
č. 13ke zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku (18. listopadu 2010) 
č. 14k volbě předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku (18. listopadu 2010) 
č. 15k informaci ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. a projednání aktuální situace ve zdravotnictví v souvislosti s hromadnými výpověďmi lékařů v českých nemocnicích (19. ledna 2011) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 165) (19. ledna 2011) 
č. 17k plánu zahraničních aktivit výboru pro zdravotnictví na rok 2011 (19. ledna 2011) 
č. 18k návrhu programu schůze (23. února 2011) 
č. 19k informaci 1. náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Vladimíra Pavelky o stávající situaci v českém zdravotnictví v souvislosti s hromadnými výpověďmi lékařů v českých nemocnicích - shrnutí výsledků jednání (23. února 2011) 
č. 20k informaci náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Martina Plíška o harmonogramu projednávání připravených reformních zákonů (23. února 2011) 

12345>>
ISP (příhlásit)