Kontrolní výbor
Semináře

Možnosti rozšíření pravomocí NKÚ na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv (19. května 2011) 
Finanční kontrola ve veřejné správe (19. června 2012) ISP (příhlásit)