Petiční výbor
Podvýbor pro národnostní menšiny
Usnesení

č. 1Volba místopředsedy (7. června 2007) 
č. 2Stanovení počtu ověřovatelů (7. června 2007) 
č. 3Volba ověřovatelů (7. června 2007) 
č. 4Návrh termínu a programu příští schůze (7. června 2007) ISP (příhlásit)