Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (23. července 1998) 
č. 2k volbě volební komise (23. července 1998) 
č. 3k volbě předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (23. července 1998) 
č. 5ke zřízení podvýborů (23. července 1998) 
č. 6k členství v Přípravném výboru Rady pro vzdělávání v ČR (16. září 1998) 
č. 7k zřízení podvýboru pro heraldiku (16. září 1998) 
č. 8k zřízení podvýboru pro kulturu (16. září 1998) 
č. 9k zřízení podvýboru pro školství (16. září 1998) 
č. 10k zřízení podvýboru pro mládež (16. září 1998) 
č. 11k zřízení podvýboru pro vědu a vysoké školy (16. září 1998) 
č. 12k zřízení podvýboru tělovýchovu (16. září 1998) 
č. 13ke kontrole hospoda_ení U_ilišt_ a Speciálních škol a školských za_ízení (2. sch_ze 16. zá_í 1998) 
č. 14ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 334 Ministerstvo kultury (23. září 1998) 
č. 15ke zřízení podvýboru (23. září 1998) 
č. 16ve věci Závěrečného účtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (23. září 1998) 
č. 17ve věci Závěrečného účtu Státního fondu kultury (23. září 1998) 
č. 18ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (23. září 1998) 
č. 19ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (23. září 1998) 
č. 20ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (23. září 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)