Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro české předsednictví Rady EU
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů podvýboru VEZ pro české předsednictví Rady EU (20. února 2007) 
č. 2k uspořádání semináře na téma "Priority českého předsednictví Rady Evropské unie" (20. února 2007) 
č. 3ke koncepci práce podvýboru VEZ pro české předsednictví Rady EU (20. února 2007) 
č. 4k termínům a pořadům schůzí podvýboru pro české předsednictví Rady EU (20. února 2007) 
č. 5k uspořádání semináře na téma "Priority českého předsednictví Rady Evropské unie" (25. dubna 2007) 
č. 6k volbě člena podvýboru VEZ pro české předsednictví Rady EU (25. dubna 2007) 
č. 7k Informaci náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti PhDr. Jany Hendrichové, vedoucí Sekce pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU, o stavu příprav technického zabezpečení českého předsednictví Rady EU (25. dubna 2007) 
č. 8k termínu a pořadu 3. schůze podvýboru pro české předsednictví Rady EU (25. dubna 2007) 
č. 9k přípravě českého předsednictví Rady Evropské unie (31. ledna 2008) 
č. 10k volbě ověřovatele podvýboru VEZ pro české předsednictví Rady EU (31. ledna 2008) 
č. 11k termínu a pořadu 4. schůze podvýboru pro české předsednictví Rady EU (31. ledna 2008) 
č. 12k Informaci náměstka místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Ing. Marka Mory, vedoucího Sekce pro evropské záležitosti, k průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy a k aktuálnímu stavu jednání Tria a postupu formulace společných priorit (13. května 2008) 
č. 13k přípravě českého předsednictví Rady Evropské unie (13. května 2008) 
č. 14k termínu a pořadu 5. schůze podvýboru pro české předsednictví Rady EU (13. května 2008) 
č. 15k Informaci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry k materiálu “Vyhodnocení příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2008” s přihlédnutím k tvorbě priorit CZ PRES a ke komunikační kampani (22. října 2008) 
č. 16k případnému oslabení role ČR při výkonu předsednictví v Radě EU (22. října 2008) 
č. 17k termínu a pořadu 6. schůze podvýboru pro české předsednictví Rady EU (22. října 2008) ISP (příhlásit)