Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro bytovou politiku
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (27. února 2007) 
č. 2Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 266 (10. dubna 2008) 
č. 3Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni, Jiřího Carbola, Libora Ambrozka, Ludvíka Hovorky, Michaely Šojdrové, Jana Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytůa o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 728. (24. března 2009) 
č. 4Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 843. (13. ledna 2010) 
č. 5Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytu a jeho sjednávání, sněmovní tisk 631 (28. ledna 2010) ISP (příhlásit)