Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (21. února 2007) 
č. 2Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj týkající se strukturálních fondů a operačních programů (21. února 2007) 
č. 3Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj týkající se strukturálních fondů, operačních programů a Politiky územního rozvoje (3. dubna 2007) 
č. 4Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ohledně jednání s Evropskou komisí ze 17. dubna 2007 (15. května 2007) 
č. 5Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ke stavu čerpání prostředků strukturálních fondů (období 2004-2006) (15. května 2007) 
č. 6Seminář "Hospodářská a politická soudržnost v návaznosti na NSRR" (15. května 2007) 
č. 7Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ke stavu čerpání finančních prostředků EU za období 2004-2006 (14. května 2009) 
č. 8Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj k aktuálnímu stavu monitorovacího systému čerpání fondů EU (14. května 2009) ISP (příhlásit)