Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 4Volba místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 6Závěrečný účet za rok 2005, kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí (4. října 2006) 
č. 13Volba místopředsedy podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu (4. října 2006) 
č. 14Volba místopředsedy podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (4. října 2006) 
č. 19Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 23Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 (tisk 75) (29. listopadu 2006) 
č. 26Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska (21. března 2007) 
č. 27Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Bulharska (21. března 2007) 
č. 31Státní závěrečný účet za rok 2006, kapitola 348 – Český báňský úřad (16. května 2007) 
č. 32Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (16. května 2007) 
č. 35Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 184) (17. května 2007) 
č. 36Řešení problémů spojených s provozem bioplynových stanic (19. června 2007) 
č. 39Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Belgie (19. října 2007) 
č. 40Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 348 – Český báňský úřad (8. listopadu 2007) 
č. 41Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (8. listopadu 2007) 
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2008 (8. listopadu 2007) 
č. 43Vládní návrh na vydání zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296) (8. listopadu 2007) 
č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007) 
č. 45Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (8. listopadu 2007) 
č. 46Nominace zástupce výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny do Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura (8. listopadu 2007) 

1234
ISP (příhlásit)