Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 102Záznam k návrhu poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 580) (17. února 2010) 
č. 103Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008 (tisk 1001) (17. února 2010) 
č. 104k petici občanů města Pardubic a okolí vyjadřující nesouhlas s modernizací spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, v Rybitví (17. února 2010) 
č. 105k žádosti o předložení seznamu lokalit starých ekologických zátěží (17. února 2010) 

12345
ISP (příhlásit)