Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5ke zřízení podvýborů (13. září 2006) 
č. 7k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2005 (tisk 35) (27. září 2006) 
č. 9ke zřízení podvýboru pro mládež a sport (27. září 2006) 
č. 11ve věci Závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (4. října 2006) 
č. 13k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2005 (tisk 29) (4. října 2006) 
č. 15ve věci Závěrečného účtu - kapitola 334 Ministerstvo kultury (4. října 2005) 
č. 19k podvýboru pro mládež a sport (4. října 2006) 
č. 22k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 361 Akademie věd (15. listopadu 2006) 
č. 23k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 321 Grantová agentura (15. listopadu 2006) 
č. 24k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (15. listopadu 2006) 
č. 25k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 29ke zřízení podvýboru pro vědu a vysoké školy (15. listopadu 2006) 
č. 30ke zřízení podvýboru pro školství (15. listopadu 2006) 
č. 38k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (16. listopadu 2006) 
č. 39k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2007 (16. listopadu 2006) 
č. 47k podvýboru pro vědu a vysoké školy (28. února 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)