Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 25k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 26k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 39k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2007 (16. listopadu 2006) 
č. 42k návrhu na udělení znaků a vlajek (17. ledna 2007) 
č. 48k podvýboru pro vědu a vysoké školy (28. února 2007) 
č. 49k převzetí záštity (28. února 2007) 
č. 50k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (tisk 15) (28. února 2007) 
č. 53k výjezdnímu zasedání (11. dubna 2007) 
č. 54Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) (11. dubna 2007) 
č. 72k informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o připravenosti čerpání financí z evropských fondů (24. května 2007) 
č. 73k zahraničním aktivitám výboru pro 2. pololetí 2007 (23. května 2007) 
č. 74k 13. schůzi v výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (24. května 2007) 
č. 78k převzetí záštity (12. září 2007) 
č. 79k návrhu na udělení znaků a vlajek (3. října 2007) 
č. 86k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 321 Grantová agentura (14. listopadu 2007) 
č. 88ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (14. listopadu 2007) 
č. 91k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007) 
č. 92k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2008 (14. listopadu 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)