Hospodářský výbor
Usnesení

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 6k rozšíření počtu podvýborů (13. září 2006) 
č. 7k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 41 (27. září 2006) 
č. 8k Informaci o podpořeném financování za rok 2005 (ČEB) - tisk 2 (27. září 2006) 
č. 9k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2005 (EGAP) - tisk 3 (27. září 2006) 
č. 13ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (27. září 2006) 
č. 14ke Zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 – tisk 6 (27. září 2006) 
č. 22k volbě místopředsedy výboru (27. září 2006) 
č. 23k ustanovení podvýborů (27. září 2006) 
č. 31k návrhu poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - tisk 20 (25. října 2006) 
č. 32k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (9. listopadu 2006) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR (9. listopadu 2006) 
č. 39k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví (9. listopadu 2006) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (9. listopadu 2006) 
č. 41Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení k střednědobému výhledu Státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 (9. listopadu 2006) 
č. 44k zahraniční cestě (9. listopadu 2006) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (7. prosince 2006) 
č. 47k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - tisk 62 (7. prosince 2006) 
č. 51k podvýborům hospodářského výboru (7. prosince 2006) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o o ochraně hospodářské soutěže) ve znění pozdějších předpisů - tisk 118 (30. ledna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)