Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 10k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (13. září 2006) 
č. 12k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření (tisk 33) (27. září 2006) 
č. 14ke stanovení bližších pravidel jednání rozpočtového výboru (27. září 2006) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 (tisk 27) (27. září 2006) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 41) (27. září 2006) 
č. 17k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (leden – prosinec 2005) (tisk 3) (27. září 2006) 
č. 21ke Zprávě České národní banky o inflaci / červenec 2006 (27. září 2006) 
č. 23k žádosti Kanceláře Senátu o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2006 v kapitole 303 – Senát (podle § 24 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (27. září 2006) 
č. 25k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2006, kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (27. září 2006) 
č. 35o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro činnosti daňové a celní správy (4. října 2006) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2005, kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky (4. října 2006) 
č. 48k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2005, kapitola 396 – Státní dluh (4. října 2006) 
č. 49k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2005, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa (4. října 2006) 
č. 53Zpráva o projednání ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2006 (4. října 2006) 
č. 62ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2006 (18. října 2006) 
č. 67zpráva o projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52) - prvé čtení (24. října 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)