Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. - 9. května 2004 (13. května 2004) 
č. 2k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (13. května 2004) 
č. 3k Návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezletilých a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služeb /kód dokumentu 9195/04, COM(2004) 341 final, 2004/0117 (COD)/ (28. května 2004) 
č. 4k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 10. - 23. května 2004 (28. května 2004) 
č. 5Různé (28. května 2004) 
č. 6k návrhu Strategie vlády České republiky v rámci Evropské unie (28. května 2004) 
č. 7k informaci o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy (28. května 2004) 
č. 8k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa, výdaje k zajištění činnosti Národního fondu /sněmovní tisk 651/ (28. května 2004) 
č. 9k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 317 –Ministerstvo pro místní rozvoj, část státní a veřejné prostředky vynaložené na předvstupní programy EU /sněmovní tisk 651/ (28. května 2004) 
č. 10k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 306 –Ministerstvo zahraničních věcí, výdaje na zajištění komunikační strategie před vstupem do EU /sněmovní tisk 651/ (28. května 2004) 
č. 11k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. – 30. května 2004 (4. června 2004) 
č. 12k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (4. června 2004) 
č. 13„Různé“ (4. června 2004) 
č. 14k Návrhu společné akce Rady ke zřízení Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA) /kód dokumentu 9191/04/ (4. června 2004) 
č. 15k návrhu poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - doprojednání (16. června 2004) 
č. 16k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 306 –Ministerstvo zahraničních věcí, výdaje na zajištění komunikační strategie před vstupem do EU /sněmovní tisk 651/ (16. června 2004) 
č. 17k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 31. května – 20. června 2004 (24. června 2004) 
č. 18k Zelené knize o sbližování, vzájemném uznávání a výkonu trestních sankcí v Evropské unii /kód dokumentu 9317/04, COM(2004) 334 final/ (24. června 2004) 
č. 19k Zelené knize o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích /kód dokumentu 9206/04, COM(2004) 327 final/ (24. června 2004) 
č. 20k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (24. června 2004) 

12345>>
ISP (příhlásit)