Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. - 9. května 2004 (13. května 2004) 
č. 2k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (13. května 2004) 
č. 9k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 317 –Ministerstvo pro místní rozvoj, část státní a veřejné prostředky vynaložené na předvstupní programy EU /sněmovní tisk 651/ (28. května 2004) 
č. 19k Zelené knize o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích /kód dokumentu 9206/04, COM(2004) 327 final/ (24. června 2004) 
č. 23k uspořádání semináře na téma „Jak získat prostředky z fondů EU?“ (9. září 2004) 
č. 28k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (1. října 2004) 
č. 34k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 20. září – 30. září 2004 (12. října 2004) 
č. 36k podvýboru VEZ pro regionální a přeshraniční spolupráci (12. října 2004) 
č. 38k cestě delegace VEZ na XXXII. COSAC do Nizozemska (12. října 2004) 
č. 40k návrhu nařízení Rady, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000 zřizující kontrolní režim Společenství v oblasti vývozů zboží dvojího využití a technologie /kód dokumentu 9097/04/ (12. října 2004) 
č. 46k plánu zahraničních styků VEZ na rok 2005 (21. října 2004) 
č. 49k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 31. října 2004 (2. listopadu 2004) 
č. 51k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, k návrhu nařízení Rady o prováděcích pravidlech pro nápravu rozpočtové nerovnováhy v souladu s článkem 4 a 5 rozhodnutí Rady ( ) o systému vlastních zdrojů Evropských společenství /kód dokumentu 11741/04, COM(2004) 501 final, (2004/0170 (CNS), 2004/0171 (CNS)/ (2. listopadu 2004) 
č. 54k cestě delegace výboru pro evropské záležitosti do Francie (2. listopadu 2004) 
č. 56k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 31. října 2004 /doprojednání/ (10. listopadu 2004) 
č. 57k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 7. listopadu 2004 (10. listopadu 2004) 
č. 58k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o Evropském sociálním fondu a o Kohezním fondu /kód dokumentu 11606/04, COM(2004) 492 final/ (10. listopadu 2004) 
č. 65k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001 ve věci mechanismu reciprocity /kód dokumentu 11375/04, KOM(2004) 437 v konečném znění, 2004/0141 (CNS)/ (10. listopadu 2004) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/: Financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu (zejména kapitoly MMR, MPSV, MŠMT, MPO, MZe, MD, MŽP) (10. listopadu 2004) 
č. 72k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 8. – 14. listopadu 2004 (24. listopadu 2004) 

12345>>
ISP (příhlásit)