Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 1 
č. 2 
č. 3Stav přípravy mediální legislativy: tiskový zákon, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (17. března 1999) 
č. 4Výroční zpráva Rady České televize (17. března 1999) 
č. 5Diskuse o materiálu "Česká televize na prahu třetího tisíciletí". (17. března 1999) 
č. 6Navýšení odměn členům Rady ČTK (17. března 1999) 
č. 7Došlá korespondence (17. března 1999) 
č. 8Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu v roce 1997 (4.-6. května 1999) 
č. 9Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu v roce 1997 (4. až 6. května 1999) 
č. 10Otázka regionálních a lokálních televizí (4.-6. května 1999) 
č. 11Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1998 (24. června 1999) 
č. 12Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - Návrh koncepčního řešení pro oblast lokálního a regionálního televizního vysílání (24. června 1999) 
č. 13Situace v České televizi (24. června 1999) 
č. 14Informace Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o situaci v TV Nova (24. června 1999) 
č. 15Výroční zpráva Rady České televize o činnosti ČT v roce 1998 - hospodaření a jeho výsledky, personální vývoj, výrobně technická základna (30. září 1999) 
č. 16Návrh usnesení Stálé komise PS PČR pro sdělovací prostředky (30. září 1999) 
č. 17Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - Stanovisko ke sporu mezi ČNTS a CET 21 (30. září 1999) 
č. 18Rada ČT - Zpráva o úrovni a vyváženosti diskusních pořadů vysílaných Českou televizí za období od 1.1.1999 do 24.6.1999 (25. listopadu 1999) 
č. 19Rada ČT - Informace o adaptaci producentského systému a ředitelství programu a změnách v organizačním schématu ředitelství výroby (25. listopadu 1999) 
č. 20Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1 1998 až 31. 12. 1998 (25. listopadu 1999) 

1234
ISP (příhlásit)