Petiční výbor
Usnesení

č. 3Volba předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (7. srpna 2002) 
č. 11Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (17. září 2002) 
č. 14Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. do 30. 6. 2002 a od 1. 7. do 31. 7. 2002 (17. září 2002) 
č. 17Plán zahraničních akcí petičního výboru na II. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 20Návrh termínu a pořadu příští schůze (24. září 2002) 
č. 21Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (24. září 2002) 
č. 24Jednání o návrhu poslance S. Karáska na petici poslancům Parlamentu Spolkové republiky Německo ve prospěch zadržené N. Sudliankové (15. října 2002) 
č. 28Záznam k bodu: Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2002 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 60) (6. listopadu 2002) 
č. 29Návrh termínu a pořadu příští schůze (6. listopadu 2002) 
č. 35Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 – Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů (19. listopadu 2002) 
č. 36Návrh termínu a pořadu příští schůze (19. listopadu 2002) 
č. 37Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (19. listopadu 2002) 
č. 45Návrh termínu a pořadu příští schůze (28. ledna 2003) 
č. 46Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (28. ledna 2003) 
č. 47Návrh termínu a pořadu příští schůze (11. března 2003) 
č. 51Projednávání zákonů ve druhém čtení petičním výborem (12. března 2003) 
č. 56Projednání vládního návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - tisk č. 128 (22. dubna 2003) 
č. 57Projednání vládního návrhu na vydání zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o odpovědnosti mládeže) - tisk č. 210 (22. dubna 2003) 
č. 59Návrh termínu a pořadu příští schůze (22. dubna 2003) 

1234
ISP (příhlásit)