Petiční výbor
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2Volba volební komise výboru (17. července 2002) 
č. 3Volba předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (17. července 2002) 
č. 6Zásady pro vyřizování peticí (7. srpna 2002) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (7. srpna 2002) 
č. 8Zřízení podvýboru (7. srpna 2002) 
č. 9Návrh termínu a pořadu příští schůze (7. srpna 2002) 
č. 10Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (17. září 2002) 
č. 11Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (17. září 2002) 
č. 12Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (17. září 2002) 
č. 13Návrh termínu a pořadu příští schůze (17. září 2002) 
č. 14Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. do 30. 6. 2002 a od 1. 7. do 31. 7. 2002 (17. září 2002) 
č. 15Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (17. září 2002) 
č. 16Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (17. září 2002) 
č. 17Plán zahraničních akcí petičního výboru na II. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 18Projednání "Zprávy o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001" - tisk č. 7 (18. září 2002) 
č. 19Záměr zahraničních akcí petičního výboru na I. pololetí roku 2003 (18. září 2002) 
č. 20Návrh termínu a pořadu příští schůze (24. září 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)