Výbor pro evropskou integraci
Zápisy z jednání

č. 1 
č. 2 
č. 3 
č. 4 
č. 5 
č. 6 
č. 7 (schůze posl. J. Lobkowiczovi. Posl. J. Lobkowicz požádal o úvodní slovo nám. ministra zahraničních věcí P. Teličku. Nám. P. Telička informoval poslance ve smyslu předloženého podkladového materiálu MZV /v příloze/. Ve svém vystoupení mimo jiné zdůraz) 
č. 8 (schůze začnou "nabíhat" evropské zákony, které prošly prvním čtením na minulém a právě probíhajícím plénu. V následném hlasování poslanci schválili usnesení, jímž předsedu zmocnili) 
č. 9 
č. 10 
č. 11 
č. 12 
č. 13 
č. 14 
č. 15 
č. 16 
č. 17 
č. 18 
č. 19 
č. 20 

12
ISP (příhlásit)