Výbor pro evropskou integraci
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 5k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 6k záměru přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací VEI v 2. pololetí 2002 (19. září 2002) 
č. 7k záměru vyslat členy výboru pro evropskou integraci do zahraničí (19. září 2002) 
č. 8k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář na téma Euro pořádaný v Bruselu (19. září 2002) 
č. 9k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář na téma rozpočet EU pořádaný v Bruselu (19. září 2002) 
č. 10k uspořádání semináře "Obchodní politika EU" (19. září 2002) 
č. 11k převzetí záštity nad zahájením Programu parlamentních stáží 2002/2003 (19. září 2002) 
č. 12k termínu výjezdní schůze spojené se seminářem Parlamentního institutu (19. září 2002) 
č. 13k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/, kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj, část státní a veřejné prostředky vynakládané na předvstupní programy EU (19. září 2002) 
č. 14k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa, část státních finančních aktiv: Národní fond; Zhodnocení čerpání finančních prostředků vynaložených v r. 2001 na programy pomoci ES (19. září 2002) 
č. 15k ustavení podvýboru (19. září 2002) 
č. 16k volbě předsedy podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (19. září 2002) 
č. 17k cestě delegace VEI na Kypr (26. září 2002) 
č. 18k cestě delegace VEI do Irska (26. září 2002) 
č. 19k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropskou integraci (1. října 2002) 
č. 20k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ (10. října 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)