Výbor pro evropskou integraci
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 10k uspořádání semináře "Obchodní politika EU" (19. září 2002) 
č. 14k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa, část státních finančních aktiv: Národní fond; Zhodnocení čerpání finančních prostředků vynaložených v r. 2001 na programy pomoci ES (19. září 2002) 
č. 15k ustavení podvýboru (19. září 2002) 
č. 16k volbě předsedy podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (19. září 2002) 
č. 17k cestě delegace VEI na Kypr (26. září 2002) 
č. 20k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ (10. října 2002) 
č. 24k cestě delegace VEI do Dánska (31. října 2002) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93): kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa, výdaje k zajištění činnosti Národního fondu (14. listopadu 2002) 
č. 31k bilanci Národního fondu s ohledem na zajištění spolufinancování ze státního rozpočtu, veřejných rozpočtů a ostatních zdrojů (14. listopadu 2002) 
č. 34k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropskou integraci (27. listopadu 2002) 
č. 36k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář zaměřený na rozvojovou politiku pořádaný v Bruselu (27. listopadu 2002) 
č. 39k návrhu na potvrzení místopředsedy podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (30. ledna 2003) 
č. 43ke společné cestě delegace VEI a ZAV do Francie (30. ledna 2003) 
č. 46ke společné cestě delegace VEI a PV do Turecka (30. ledna 2003) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ (30. ledna 2003) 
č. 55k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář zaměřený na obchodní politiku EU pořádaný v Nikósii (6. února 2003) 
č. 56k záměru přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací VEI v roce 2003 (6. února 2003) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ (20. března 2003) 

123
ISP (příhlásit)