Výbor pro evropskou integraci
Usnesení

č. 90k vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ (11. září 2003) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ (11. září 2003) 
č. 99ke zprávě o činnosti podvýboru VEI pro přeshraniční a regionální spolupráci (2. října 2003) 
č. 102k termínu a pořadu schůze výboru pro evropskou integraci (5. listopadu 2003) 
č. 110k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ (22. ledna 2004) 
č. 111k návrhu poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ (22. ledna 2004) 
č. 112k cestě delegace VEI do Bulharska (22. ledna 2004) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ (29. ledna 2004) 
č. 127k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje /sněmovní tisk 520/ - doprojednání (17. února 2004) 
č. 128k návrhu poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ (25. února 2004) 
č. 131k cestě delegace VEI do Skotska (25. února 2004) 
č. 132k cestě delegace VEI na Island (25. února 2004) 
č. 135k uspořádání semináře „Transparence procesů tvorby úhrad léčiv v souvislosti se vstupem České republiky do EU“. (23. března 2004) 
č. 140k Návrhu koncepce směřování České republiky v rámci EU na léta 2004 - 2013 (15. dubna 2004) 
č. 143k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 568/ (15. dubna 2004) 

12
ISP (příhlásit)