Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 14k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 15ke stanovení bližších pravidel jednání rozpočtového výboru (18. července 2002) 
č. 17k informaci předsedy výboru o stanovení pořadí při jeho zastupování (18. července 2002) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 38) - projednání ve stavu legislativní nouze (11. září 2002) 
č. 24k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 334 – Ministerstvo kultury (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 25k žádosti Nejvyššího kontrolního úřadu o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 27k záměru uskutečnit zahraniční cesty ve 2. pololetí roku 2002 (11. září 2002) 
č. 35k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 312 – Ministerstvo financí (18. září 2002) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 341 – Úřad pro veřejné informační systémy (18. září 2002) 
č. 39k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu (18. září 2002) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 396 – Státní dluh (18. září 2002) 
č. 41k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (18. září 2002) 
č. 45k volbě předsedy podvýboru pro kontrolu (25. září 2002) 
č. 51ke Zprávě ČNB o inflaci - červenec 2002 (Zpráva o měnovém vývoji za I. pololetí 2002) (25. září 2002) 
č. 52ke změně časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (25. září 2002) 
č. 57ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2002 v kapitole 333 - MŠMT, program 333 510 Výstavba a obnova sportovních zařízení (položky č. 122, 302, 337 Přílohy II usnesení PSP č. 1973) (9. října 2002) 
č. 63k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Mexiko City dne 4. dubna 2002 (tisk 26) (30. října 2002) 
č. 74k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 2002 (tisk 79) (6. listopadu 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)