Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě volební komise (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 7k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 8k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 9k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 10k termínu a pořadu 2. schůze rozpočtového výboru (17. července 2002) 
č. 11k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání (18. července 2002) 
č. 12k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (18. července 2002) 
č. 13k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002 (18. července 2002) 
č. 14k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 15ke stanovení bližších pravidel jednání rozpočtového výboru (18. července 2002) 
č. 16o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu (18. července 2002) 
č. 17k informaci předsedy výboru o stanovení pořadí při jeho zastupování (18. července 2002) 
č. 18k programu 3. schůze rozpočtového výboru (18. července 2002) 
č. 19k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002 – kapitola 398 Všeobecná pokladní správa - k povodním v srpnu 2002 (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (16. srpna 2002) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 (sněmovní tisk 24) – projednání ve stavu legislativní nouze (23. srpna 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)