Výbor pro obranu a bezpečnost
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 7k návrhu termínu a pořadu schůze výboru pro obranu a bezpečnost (6. srpna 2002) 
č. 14k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden – březen 2002 /sněmovní tisk 10/ (18. září 2002) 
č. 16ke zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 18/ (18. září 2002) 
č. 18k volbám do podvýborů (18. září 2002) 
č. 20k poskytnutí záštity - výstava fotografií (18. září 2002) 
č. 22k volbě do podvýborů (25. září 2002) 
č. 28k návrhu k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu k vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR (6. listopadu 2002) 
č. 31k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad (20. listopadu 2002) 
č. 34k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003 – kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR (21. listopadu 2002) 
č. 37k Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 138/ (21. listopadu 2002) 
č. 39k vládnímu návrhu „Opatření související se situací týkající se Irácké republiky“ /sněmovní tisk 173/ (16. ledna 2003) 
č. 40k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisky 141/ (29. ledna 2003) 
č. 41k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisky 146/ (29. ledna 2003) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/ (12. března 2003) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ (12. března 2003) 
č. 58k Informaci o postupu prověrek (8. dubna 2003) 
č. 60ke Způsobu a proceduře ratifikace přijetí nových států do NATO (9. dubna 2003) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ (11. června 2003) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/ (11. června 2003) 

12345
ISP (příhlásit)