Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 5ke zřízení podvýborů (6. srpna 2002) 
č. 10ke zřízení podvýboru pro mládež (6. srpna 2002) 
č. 13k termínu 3. a 4. schůze výboru (6. srpna 2002) 
č. 16ve věci závěrečného účtu Státního fondu kultury (18. září 2002) 
č. 20k Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002 (tisk 3) (18. září 2002) 
č. 22ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (19. září 2002) 
č. 23k volbě členů podvýboru pro heraldiku a vexilologii (18. září 2002) 
č. 24k volbě členů podvýboru pro kulturu (18. září 2002) 
č. 26k volbě členů podvýboru pro mládež (18. září 2002) 
č. 41k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii (6. listopadu 2002) 
č. 42k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii (20. listopadu 2002) 
č. 47k návrhu státního rozpočtu na rok 2003 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (21. listopadu 2002) 
č. 48k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury na rok 2003 (21. listopadu 2002) 
č. 49k návrhu rozpočtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2003 (21. listopadu 2002) 
č. 50k návrhu státního rozpočtu na rok 2003 – kapitola 398 Všeobecná pokladní správa – zahraniční vysílání rozhlasu (20. listopadu 2002) 
č. 54k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (č.132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. 5. 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. 9. 1998, která byla za ČR podepsána v Budapešti dne 7. 5. 1999 (tisk 83) (29. ledna 2003) 
č. 55k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (tisk 87) (30. ledna 2003) 
č. 66ke Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" k 31. 12. 2002 (tisk 226) (13. března 2003) 

12345>>
ISP (příhlásit)