Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (17. července 2002) 
č. 5k návrhu pořadu a termínu příští schůze výboru (17. července 2002) 
č. 6k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 - kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí (18. září 2002) 
č. 7k návrhu na potvrzení platnosti usnesení zahraničního výboru přijatých v letech 1993 až 2002 (1. – 3. volební období) (18. září 2002) 
č. 8ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (18. září 2002) 
č. 9ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí (18. září 2002) 
č. 10ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (18. září 2002) 
č. 11k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na 2. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 12k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Polska (25. září 2002) 
č. 13k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Slovinska (30. října 2002) 
č. 14ke Koncepci zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 - 2007 (30. října 2002) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexiko City dne 4. dubna 2002 (sněmovní tisk 26) (30. října 2002) 
č. 16k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 (sněmovní tisk 30) (30. října 2002) 
č. 17k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě (sněmovní tisk 16) (30. října 2002) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce (sněmovní tisk 47) (30. října 2002) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě (sněmovní tisk 33) (30. října 2002) 
č. 20k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999 (sněmovní tisk 31) (30. října 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)