Zemědělský výbor
Usnesení

č. 41ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2001 (sn. tisk 56) (doprovodné usnesení k čís. 39) (31. října 2002) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 54) (6. listopadu 2002) 
č. 43k záměrům přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací výboru do zahraničí. (6. listopadu 2002) 
č. 44ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) - kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy. (20. listopadu 2002) 
č. 45k části kapitoly vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) - Státní zemědělský intervenční fond. (20. listopadu 2002) 
č. 46k návrhu na změnu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2002, poskytovaných podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství. (20. listopadu 2002) 
č. 47ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) - kapitola čís. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (21. listopadu 2002) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) (doprovodné usnesní k č. 44) (20. listopadu 2002) 
č. 49k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství /vládní návrh/ (sn. tisk 140) (4. prosince 2002) 
č. 50Společné jednání petičního a zemědělského výboru se zástupci petentů petice čj. 114/P/02 požadující vyvedení zemědělství z finanční krize a vyjednání rovnoprávného postavení v Evropské unii (28. listopadu 2002) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ (23. dubna 2003) 
č. 52k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/ (29. ledna 2003) 
č. 53k Návrhu poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ (29. ledna 2003) 
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ (11. září 2003) 
č. 55k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002 /sněmovní tisk 136/ (29. ledna 2003) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ (5. února 2003) 
č. 57k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/ (29. ledna 2003 (doprovodné usnesení k čís. 52)) 
č. 58k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství. (5. února 2003) 
č. 59k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. (5. února 2003) 
č. 60k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro potravinářství a veterinární činnost. (5. února 2003) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)