Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 3Volba předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 6Volba předsedy podvýboru pro bytovou politiku (6. srpna 2002) 
č. 8Volba předsedy podvýboru pro regionální rozvoj (6. srpna 2002) 
č. 14Návrh státního závěrečného účtu za rok 2001, rozpočtová kapitola 348 Český báňský úřad (11. září 2002) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 40 (11. září 2002) 
č. 19Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), sněmovní tisk 63. (10. října 2002) 
č. 24Obsazení podvýborů VSRŽP (6. listopadu 2002) 
č. 26Zahraniční cesta poslanců - Maďarsko (6. listopadu 2002) 
č. 27Zřízení podvýboru pro informační systémy ve veřejné správě (8. listopadu 2002) 
č. 29Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2003 - rozpočtová kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí (20. listopadu 2002) 
č. 33Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2003 - rozpočtová kapitola 314 - Ministerstvo vnitra - část správní (21. listopadu 2002) 
č. 39Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových /Návrh rozpočtu na r. 2003/ (28. listopadu 2002) 
č. 41Účast poslance na zahraničním semináři TAIEX Brusel v termínu 13. - 14. 2. 2003 (28. listopadu 2002) 
č. 44Volba předsedy podvýboru pro veřejnou správu (6. srpna 2002) 
č. 51Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 12 (29. ledna 2003) 
č. 52Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., sněmovní tisk 71 (29. ledna 2003) 
č. 55Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992SB., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 120 (29. ledna 2003) 
č. 56Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), sněmovní tisk 62 (29. ledna 2003) 
č. 57k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), sněmovní tisk 117 (29. ledna 2003) 
č. 59Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 74 (30. ledna 2003) 

12345>>
ISP (příhlásit)