Organizační výbor
Usnesení

č. 41k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (16. října 2002) 
č. 42k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 2003 (16. října 2002) 
č. 43k návrhu usnesení organizačního výboru k místu konání společné schůze obou komor Parlamentu k volbě prezidenta republiky (16. října 2002) 
č. 44k návrhu usnesení organizačního výboru k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (16. října 2002) 
č. 45k návrhu termínu a pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny (16. října 2002) 
č. 46k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (16. října 2002) 
č. 47k návrhu termínu a pořadu 9. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (16. října 2002) 
č. 48k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (31. října 2002) 
č. 49k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (31. října 2002) 
č. 50k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 2003 (31. října 2002) 
č. 51k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (31. října 2002) 
č. 52k návrhu termínu a pořadu 10. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (31. října 2002) 
č. 53k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (7. listopadu 2002) 
č. 54k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (7. listopadu 2002) 
č. 55 
č. 56k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (7. listopadu 2002) 
č. 57k návrhu termínu a pořadu 11. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (7. listopadu 2002) 
č. 58k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2002) 
č. 59k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (27. listopadu 2002) 
č. 60k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (27. listopadu 2002) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)