Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (tisk 417) (2. září 1993) 
č. 82k pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k ustavování experimentální rady školy při základních a středních školách (2. září 1993) 
č. 83kterým se doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny převzít záštity nad některými sportovními a kulturními akcemi (2. září 1993) 
č. 84kterým výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přebírá záštitu nad 28. ročníkem Memoriálu V. Procházky v boxu (2. září 1993) 
č. 85k zásadám ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, předložené posl. J. Jeglou a dalšími (tisk 492) (29. září 1993) 
č. 86k návrhu posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (tisk 494) (29. září 1993) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl (tisk 510) (29. září 1993) 
č. 88ve věci uzavření smlouvy s agenturou MAINE (30. září 1993) 
č. 89ve věci uzavření smlouvy s firmou IDEA (30. září 1993) 
č. 90k převzetí záštity nad 28. ročníkem mezinárodní pěvecké soutěže (30. září 1993) 
č. 91k uspořádání semináře (30. září 1993) 
č. 92k návrhu rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 1994 (6. října 1993) 
č. 93k návrhu rozpočtu ministerstva kultury na rok 1994 (7. října 1993) 
č. 94k návrhu rozpočtu Akademie věd na rok 1994 (7. října 1993) 
č. 95k návrhu rozpočtu Grantové agentury na rok 1994 (7. října 1993) 
č. 96k vládnímu návrhu zásad zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (tisk 482) (14. října 1993) 
č. 97k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury ČR na rok 1994 (14. října 1993) 
č. 98kterým se doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny převzít záštitu nad konferencí "Brno, město uprostřed Evropy" (27. října 1993) 
č. 99ke kontrole hospodaření Školského úřadu Ostrava (27. října 1993) 
č. 100k zahraniční cestě posl. Kouckého (27. října 1993) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)