Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 41k Výroční zprávě Rady České televize za rok 1992 (20. dubna 1993) 
č. 42k volbě tyto kandidáty: Pavla Coufala Pavla Dostála Radka Doudu Bohumila Durdise Petra Fabiána Marii Forbelskou Věru Foretovou Jana Hálka Pavla Hlaváče Tomáše Holíka Petra Horáka Libora Hřiba Helenu Kafoňkovou Jana Marchala Hanu Němečkovou Jana Sychru Václava Vebera Břetislava Vernera Věru Veselou Dušana Vitoula II. konstatuje, že tito kandidáti se na jednání výboru nedostavili: Gizela Čermáková Karel Foniok Josef Horňák Karel Kloud Marie Oberfalcerová František Ondrák Vladimír Vévoda III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby nejprve zvolila nejméně nadpoloviční počet členů výboru a poté z jejich řad předsedu Výboru Fondu a při volbách postupovala podle volebních řádů, které jsou přílohami tohoto usnesení; IV. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby odměnu pro předsedu Výboru Fondu dětí a mládeže stanovila částkou 18.000,- Kč měsíčně a odměnu pro členy Výboru Fondu částkou 10.000,- Kč měsíčně; V. pověřuje předsedu výboru, aby volbu předsedy a členů výboru Fondu odůvodnil na schůzi Poslanecké sn (21.4.1993 k volbě předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže) 
č. 43k návrhu posl. Tollnera a spol. na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 123) (15. dubna 1993) 
č. 44k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1992 - kapitola 333 ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (5. května 1993) 
č. 45k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1992 - kapitola 334 ministerstvo kultury (5. května 1993) 
č. 46k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1992 - Státní fond kultury (5. května 1993) 
č. 47k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1992 - Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie (5. května 1993) 
č. 48k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1992 - Československá akademie věd (5. května 1993) 
č. 49k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1992 (tisk 226) (5. května 1993) 
č. 50kterým se zrušuje komise výboru pro sdělovací prostředky (5. května 1993) 
č. 51k majetku bývalého SSM (5. května 1993) 
č. 52kterým se doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny převzít záštitu nad mistrovstvím světa juniorů ve vzpírání (5. května 1993) 
č. 53k interpelaci ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní škole v Praze 2, Resslova 8 (12. května 1993) 
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a některé další zákony (tisk 252) (12. května 1993) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů (tisk 257) (12. května 1993) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb. a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258) (12. května 1993) 
č. 57k tělovýchově a sportu (13. května 1993) 
č. 58k volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže (13. května 1993) 
č. 59kterým se navrhuje odměna předsedovi a členů výboru Fondu dětí a mládeže (13. května 1993) 
č. 60kterým se doporučuje zahraniční cesta posl. Karase (12. května 1993) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)