Hospodářský výbor
Usnesení

č. 1k návrhu poslanců P. Tollnera, F. Kozla a J. Pavely na vydání ústavního zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o ustavení Prozatimního senátu Parlamentu - tisk - 2 (13. ledna 1993) 
č. 2k návrhu zásad zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o obnově některých majetkových a jiných práv družstev a družstevních peněžních ústavů a podniků obcí a některých práv jejich členů nebo společníků a o právech některých dalších osob - tisk 8 (13. ledna 1993) 
č. 3k současnému stavu zákonů o sociálním a zdravotním pojištění (13. ledna 1993) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu o působnosti Správy státních hmotných rezerv - tisk 4 (20. ledna 1993) 
č. 5k návrhu poslanců V. Grulicha a dalších na vydání zákona o některých změnách předpisů a sociálním zabezpečení - tisk 3 (20. ledna 1993) 
č. 6k vládnímu návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 tisk 7 (21. ledna 1993) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu o oddělení měny - tisk č. 80 (1. února 1993) 
č. 8o ubytování v Praze poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu a náhradách za toto ubytování (1. února 1993) 
č. 9k návrhu poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech - tisk 78 (18. února 1993) 
č. 10k návrhu poslance J. Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření - tisk 19, původně tisk 174 ČNR (18. února 1993) 
č. 11k návrhu poslanců L. Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách - tisk 55 (18. února 1993) 
č. 12k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 - tisk 7 (10. března 1993) 
č. 13k návrhu poslanců J. Wagnera a dalších na vydání zásad zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 238/1992 Sb.Poslanecké sněmovny Parlamentu - tisk 120 (10. března 1993) 
č. 14k udělování povolenek v mezinárodní kamionové dopravě (10. března 1993) 
č. 15k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky -tisk 5 (17. března 1993) 
č. 16k dopisu ministra Stráského k zákonu o Českých drahách (10. března 1993) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání - tisk 154 (17. března 1993) 
č. 18k návrhu poslance J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem tisk 156 (17. března1993) 
č. 19k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - tisk 135 (23. března 1993) 
č. 21k návrhu zákona České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování - tisk 155 (8. dubna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)