Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1441k návrhu na určení ověřovatelů 78. schůze Poslanecké sněmovny (22. prosince 2020) 
č. 1442k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/4/ - vrácenému Senátem (22. prosince 2020) 
č. 1443k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (22. prosince 2020) 
č. 1444k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu - doprovodné usnesení (22. prosince 2020) 
č. 1445k návrhu na určení ověřovatelů 79. schůze Poslanecké sněmovny (19. ledna 2021) 
č. 1446k vyhlášení stavu legislativní nouze (19. ledna 2021) 
č. 1447k návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/5/ - zamítnutému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1448k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/5/ - zamítnutému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1449k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1450k návrhu zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/5/ - vrácenému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1451k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/5/ - vrácenému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1452k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/6/- vrácenému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1453k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/5/ - vrácenému Senátem (19. ledna 2021) 
č. 1454k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení (20. ledna 2021) 
č. 1455k návrhu poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení (20. ledna 2021) 
č. 1456k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/ - třetí čtení (20. ledna 2021) 
č. 1457k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 79. schůzi Poslanecké sněmovny (20. ledna 2021) 
č. 1458k návrhu na určení ověřovatelů 80. schůze Poslanecké sněmovny (21. ledna 2021) 
č. 1459k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu (21. ledna 2021) 
č. 1460k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (22. ledna 2021) 

<<697071727374757677>>
ISP (příhlásit)