Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 581k návrhu poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení a k návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení (sloučená obecná rozprava) (26. března 2019) 
č. 582ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. prosince 2017 ve věci zvýšení platů učitelů (27. března 2019) 
č. 583k návrhu na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - 2. kolo (27. března 2019) 
č. 584k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu - 2. kolo (27. března 2019) 
č. 585k návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (27. března 2019) 
č. 586k návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky (27. března 2019) 
č. 587k postoji vlády k problémům s financováním sociálních služeb (27. března 2019) 
č. 588k návrhu na určení ověřovatelů 28. schůze Poslanecké sněmovny (16. dubna 2019) 
č. 589k návrhu na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (16. dubna 2019) 
č. 590k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení (17. dubna 2019) 
č. 591k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (17. dubna 2019) 
č. 592k návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky - 2. kolo (17. dubna 2019) 
č. 593k vládnímu návrhu zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení (17. dubna 2019) 
č. 594k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům /sněmovní dokument 2538/ (18. dubna 2019) 
č. 595k návrhu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 /sněmovní tisk 427/ (18. dubna 2019) 
č. 596ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2017 do září 2018 /sněmovní tisk 307/ (18. dubna 2019) 
č. 597ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2017 do září 2018 /sněmovní tisk 307/- ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 1617/ (18. dubna 2019) 
č. 598k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018 /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení (18. dubna 2019) 
č. 599k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení (18. dubna 2019) 
č. 600k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení (18. dubna 2019) 

<<262728293031323334>>
ISP (příhlásit)