Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 561k návrhu zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/14/ - vrácenému Senátem (12. března 2019) 
č. 562k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 139/13/ - vrácenému Senátem (12. března 2019) 
č. 563k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/5/ - vrácenému Senátem (12. března 2019) 
č. 564k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení (13. března 2019) 
č. 565k návrhu poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení (13. března 2019) 
č. 566k návrhu poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení (13. března 2019) 
č. 567k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (13. března 2019) 
č. 568k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (13. března 2019) 
č. 569k návrhu na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (13. března 2019) 
č. 570k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu (13. března 2019) 
č. 571k vládnímu návrhu zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení (13. března 2019) 
č. 572k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení (13. března 2019) 
č. 573k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení (13. března 2019) 
č. 574k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení (13. března 2019) 
č. 575k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie /sněmovní tisk 414-E/ (15. března 2019) 
č. 576k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení (15. března 2019) 
č. 577k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení (15. března 2019) 
č. 578k návrhu na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (26. března 2019) 
č. 579k návrhu poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení (26. března 2019) 
č. 580k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení (26. března 2019) 

<<252627282930313233>>
ISP (příhlásit)