Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1701k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení (7. června 2017) 
č. 1702k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 1093/ - prvé čtení (8. června 2017) 
č. 1703k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky (8. června 2017) 
č. 1704k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky (8. června 2017) 
č. 1705k vládnímu návrhu zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1706k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1707k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1708k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1709k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1710k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1711k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - třetí čtení (9. června 2017) 
č. 1712k návrhu na určení ověřovatelů 59. schůze Poslanecké sněmovny (27. června 2017) 
č. 1713k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/4/ - zamítnutému Senátem (27. června 2017) 
č. 1714k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/7/ - vrácenému Senátem (27. června 2017) 
č. 1715k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/2/ - vrácenému Senátem (27. června 2017) 
č. 1716k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení (28. června 2017) 
č. 1717k návrhu poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení (28. června 2017) 
č. 1718k návrhu poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 1124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. června 2017) 
č. 1719k návrhu na volbu členů Rady České televize - 2. kolo (28. června 2017) 
č. 1720k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny (28. června 2017) 

<<828384858687888990>>
ISP (příhlásit)