Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1641k návrhu poslanců Robina Böhnische, Jany Černochové, Karla Černého, Jiřího Junka, Františka Laudáta, Bohuslava Chalupy, Jana Chvojky, Miroslavy Němcové, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jana Zahradníka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 - doprovodné usnesení (25. dubna 2017) 
č. 1642k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení (25. dubna 2017) 
č. 1643k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 869/ - třetí čtení (26. dubna 2017) 
č. 1644k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení (26. dubna 2017) 
č. 1645k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení (26. dubna 2017) 
č. 1646k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (26. dubna 2017) 
č. 1647k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu (26. dubna 2017) 
č. 1648k návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (26. dubna 2017) 
č. 1649k návrhu na volbu členů Rady České tiskové kanceláře (26. dubna 2017) 
č. 1650ke krizové situaci v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení (26. dubna 2017) 
č. 1651k návrhu poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2017) 
č. 1652k návrhu poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2017) 
č. 1653ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2016 (27. dubna 2017) 
č. 1654k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2015 (27. dubna 2017) 
č. 1655k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - třetí čtení (28. dubna 2017) 
č. 1656k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - třetí čtení (28. dubna 2017) 
č. 1657k návrhu poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení (28. dubna 2017) 
č. 1658k vládnímu návrhu zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. dubna 2017) 
č. 1659k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. dubna 2017) 
č. 1660k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. ./2017 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení (28. dubna 2017) 

<<798081828384858687>>
ISP (příhlásit)