Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1581k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (1. března 2017) 
č. 1582k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení (1. března 2017) 
č. 1583k informaci ministra dopravy Dana Ťoka k problematice vysokorychlostních tratí Preambule: Z důvodu (2. března 2017) 
č. 1584k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení (2. března 2017) 
č. 1585k vládnímu návrhu zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení (3. března 2017) 
č. 1586k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení (3. března 2017) 
č. 1587k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 55. schůzi Poslanecké sněmovny (14. března 2017) 
č. 1588k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1589k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. března 2017) 
č. 1590k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1591k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1592k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 /sněmovní tisk 800/ (14. března 2017) 
č. 1593k vládnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1594k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1595k vládnímu návrhu zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. března 2017) 
č. 1596k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení (14. března 2017) 
č. 1597k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení (15. března 2017) 
č. 1598k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení (15. března 2017) 
č. 1599k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení (15. března 2017) 
č. 1600k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení (15. března 2017) 

<<767778798081828384>>
ISP (příhlásit)