Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 140k návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (13. února 2014) 
č. 141k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 142k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 143k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 144k návrhu na volbu Veřejného ochránce práv (14. února 2014) 
č. 145k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení (14. února 2014) 
č. 146k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 147k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 148k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení (14. února 2014) 
č. 149k Výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 51/ (14. února 2014) 
č. 150k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení (14. února 2014) 
č. 151k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení (14. února 2014) 
č. 152k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. února 2014) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení (14. února 2014) 
č. 154ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/ (14. února 2014) 
č. 155k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 22/ (14. února 2014) 
č. 156k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 /sněmovní tisk 52/ (14. února 2014) 
č. 157ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/ (14. února 2014) 
č. 158k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (18. února 2014) 
č. 159k návrhu na určení ověřovatelů 7. schůze Poslanecké sněmovny (18. března 2014) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)