Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1521k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/10/ - zamítnutému Senátem (17. ledna 2017) 
č. 1522k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/7/ - zamítnutému Senátem (17. ledna 2017) 
č. 1523k návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/3/ - zamítnutému Senátem (17. ledna 2017) 
č. 1524k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 54. schůzi Poslanecké sněmovny (18. ledna 2017) 
č. 1525ke zprávě o finanční stabilitě 2015/2016 /sněmovní tisk 849/ (18. ledna 2017) 
č. 1526ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 /sněmovní tisk 850/ (18. ledna 2017) 
č. 1527ke zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016) /sněmovní tisk 890/ (18. ledna 2017) 
č. 1528k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení (18. ledna 2017) 
č. 1529k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - třetí čtení (18. ledna 2017) 
č. 1530k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (18. ledna 2017) 
č. 1531k návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu – 2. kolo (18. ledna 2017) 
č. 1532k vládnímu návrhu zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení (18. ledna 2017) 
č. 1533k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení (20. ledna 2017) 
č. 1534k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 997/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (20. ledna 2017) 
č. 1535k návrhu poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení (20. ledna 2017) 
č. 1536k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení (20. ledna 2017) 
č. 1537k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 /sněmovní dokument 5582/ (31. ledna 2017) 
č. 1538k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 706/6/ - vrácenému Senátem (31. ledna 2017) 
č. 1539k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/7/ - zamítnutému Senátem (31. ledna 2017) 
č. 1540k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - třetí čtení (1. února 2017) 

<<737475767778798081>>
ISP (příhlásit)