Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1501k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (11. ledna 2017) 
č. 1502k návrhu na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu (11. ledna 2017) 
č. 1503k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení (11. ledna 2017) 
č. 1504k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení (11. ledna 2017) 
č. 1505k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení (11. ledna 2017) 
č. 1506k informaci ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku D8 (11. ledna 2017) 
č. 1507k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k ústním interpelacím prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5389/ (12. ledna 2017) 
č. 1508k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015 /sněmovní tisk 762/ (12. ledna 2017) 
č. 1509k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 /sněmovní tisk 986/ (12. ledna 2017) 
č. 1510k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení (12. ledna 2017) 
č. 1511k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení (12. ledna 2017) 
č. 1512k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení (12. ledna 2017) 
č. 1513k vládnímu návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1514k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1515k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 851/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1516k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1517k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1518k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení (13. ledna 2017) 
č. 1519k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení (17. ledna 2017) 
č. 1520k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 712/5/ - vrácenému Senátem (17. ledna 2017) 

<<727374757677787980>>
ISP (příhlásit)