Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 200k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení (26. března 2014) 
č. 201k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení (26. března 2014) 
č. 202k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení (26. března 2014) 
č. 203k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení (26. března 2014) 
č. 204k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení (26. března 2014) 
č. 205k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení (26. března 2014) 
č. 206k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení (26. března 2014) 
č. 207k informaci o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/ (26. března 2014) 
č. 208k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/ (26. března 2014) 
č. 209k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (26. března 2014) 
č. 210k problematice průzkumných prací a těžby zlata v České republice /sněmovní dokument 357/ (26. března 2014) 
č. 211k návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard (26. března 2014) 
č. 212k návrhu na určení ověřovatelů 8. schůze Poslanecké sněmovny (29. dubna 2014) 
č. 213k návrhu na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech Poslanecké sněmovny (29. dubna 2014) 
č. 214k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. dubna 2014) 
č. 215k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení (29. dubna 2014) 
č. 216k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. dubna 2014) 
č. 217k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání /sněmovní dokument 594/ (29. dubna 2014) 
č. 218k návrhuna odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (29. dubna 2014) 
č. 219k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení (30. dubna 2014) 

<<789101112131415>>
ISP (příhlásit)