Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 20k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období) (12. září 2006) 
č. 21k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (12. září 2006) 
č. 22k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (13. září 2006) 
č. 23ke změnám ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (15. září 2006) 
č. 24k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (15. září 2006) 
č. 25k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání (15. září 2006) 
č. 26k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (15. září 2006) 
č. 27k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (15. září 2006) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (15. září 2006) 
č. 29k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení (15. září 2006) 
č. 30k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (29. září 2006) 
č. 31k návrhu na neveřejné projednávání bodu 1 pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (29. září 2006) 
č. 32k účasti jiných osob při neveřejném projednávání bodu 1 pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (29. září 2006) 
č. 33k návrhu na zproštění povinnosti poslanců zachovávat mlčenlivost (29. září 2006) 
č. 34k vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů (29. září 2006) 
č. 35k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby (29. září 2006) 
č. 36k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (3. října 2006) 
č. 37k návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury (3. října 2006) 
č. 38k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny (24. října 2006) 
č. 39k návrhu poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. října 2006) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)